FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Cisplatyl

Aventis Pharma AB

INFUSIONSSUBSTANS (I+II) 25 mg
Avregistreringsdatum: 1990-07-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: L01XA01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.