FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Fluorouracil Mayne

Mayne Pharma (Nordic) AB

Injektionsvätska, lösning 25 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2003-10-31 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: L01BC02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.