FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Astryl med kodein

Astra Läkemedel AB

DRAGEER
Avregistreringsdatum: 1964-08-01 (Tillhandahålls ej)

ATC-kod: Information saknas
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.

Bilder och delbarhet

Tablettbilder


Tablett

Aktuell bild saknas för denna tablett/kapsel.
Delbarhetsinformation saknas för denna tablett/kapsel.