FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Syntocinon

Novartis Pharma AG

INJEKTIONSLÖSNING 10 ie/ml
Avregistreringsdatum: 1962-10-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: Information saknas
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.