FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Percorten

Ciba Geigy Ltd

TABLETTER 100 mg
Avregistreringsdatum: 1962-01-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: Information saknas
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.