FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nuvaxovid XBB.1.5

NOVAVAX

Injektionsvätska, dispersion 5 mikrog/dos

ATC-kod: J07BN04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från NOVAVAX omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: .

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättningFörteckning över hjälpämnen


Hållbarhet, förvaring och hantering

HållbarhetSärskilda förvaringsanvisningarSärskilda anvisningar för destruktion


Egenskaper hos läkemedelsformen

Se produktresumé på Läkemedelsverkets webbplats: https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, dispersion 5 mikrog/dos
2 x 5 dos(er) injektionsflaska (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av