FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5

MODERNA BIOTECH SPAIN

Injektionsvätska, dispersion (50 mikrogram/50 mikrogram)/ml

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: J07BN01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från MODERNA BIOTECH SPAIN omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är viktig säkerhetsinformation?
2022-11-21: Viktig säkerhetsinformation
1 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 och Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 1
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: .

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, dispersion (50 mikrogram/50 mikrogram)/ml
10 x 2,5 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av