FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Pirfenidone Viatris

Viatris

Filmdragerad tablett 267 mg
(gula, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter på cirka 13 × 6 mm som är släta på båda sidorna)

Immunsuppressiva medel, övriga immunsuppressiva medel

Aktiv substans:
ATC-kod: L04AX05
Läkemedel från Viatris omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Utbildningsmaterial

I enlighet med villkor i produktens godkännande.