FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nuvaxovid

NOVAVAX

Injektionsvätska, dispersion 5 mikrog/dos
(Tillhandahålls ej)

ATC-kod: J07BN04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från NOVAVAX omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: N/A.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, dispersion 5 mikrog/dos
(fri prissättning), tillhandahålls ej
10 x 10 dos(er) injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av