FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Spikevax

MODERNA BIOTECH SPAIN

Injektionsvätska, dispersion 0,2 mg/ml

Spikevax försäkras sedan 2021-12-01 av staten via Kammarkollegiet. Skadeanmälan görs till Läkemedelsförsäkringen.

Aktiv substans:
ATC-kod: J07BN01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från MODERNA BIOTECH SPAIN omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är viktig säkerhetsinformation?
2022-08-11: Viktig säkerhetsinformation
Spikevax (elasomeran), tidigare benämnt Moderna covid-19-vaccin Nummer på godkännande för försäljning EU/1/20/1507/001 EU/1/20/1507/002 EU/1/20/1507/003
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: N/A.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, dispersion 0,2 mg/ml
10 x 5 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av