FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Buprenorfin Ebb

(Parallellimporterat)
Ebb Medical AB

Resoriblett, sublingual 2 mg
(Tillhandahålls ej)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Blisterkartorna är märkta både Buprenaddict och BUPRENORFIN EBB.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: N07BC01
Läkemedel från Ebb Medical AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Fass-text saknas.