FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Glytrin

(Parallellimporterat)
Medical Valley Invest AB

Sublingualspray 0,4 mg/dos
(Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: C01DA02
Läkemedel från Medical Valley Invest AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Fass-text saknas.