FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Sugammadex Avansor

Avansor Pharma

Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml
(Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: V03AB35
Läkemedel från Avansor Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Fass-text saknas.