På grund av tekniskt underhåll kan under eftermiddag, kväll, natt och morgon 3 mars till 4 mars tillfälliga driftstörningar förekomma på Fass. För akuta behov finns Fass för vårdpersonal som app.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Abakavir/Lamivudin Abacus Medicine

(Parallellimporterat)
Abacus Medicine A/S

Filmdragerad tablett 600 mg/300 mg

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: J05AR02
Läkemedel från Abacus Medicine A/S omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Fass-text saknas.