FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Sandostatin LAR

(Parallellimporterat)
Medartuum AB

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 10 mg
(Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: H01CB02
Läkemedel från Medartuum AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Fass-text saknas.