FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Abacavir/Lamivudin Mylan

(Parallellimporterat)
Medartuum AB

Filmdragerad tablett 600 mg/300 mg

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: J05AR02
Läkemedel från Medartuum AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Fass-text saknas.