FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Suxinutin

(Parallellimporterat)
Orifarm AB

Oral lösning 50 mg/ml
(Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: N03AD01
Läkemedel från Orifarm AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Fass-text saknas.