FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Arixobat

Aristo Pharma Nordic ApS

Oral lösning 500 mg/ml

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskilt läkemedel

Aktiv substans:
ATC-kod: N07XX04
Läkemedel från Aristo Pharma Nordic ApS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Fass-text saknas.