FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Abacavir/Lamivudine EQL

(Parallellimporterat)
EQL Pharma Int AB

Filmdragerad tablett 600 mg
(Tillhandahålls ej)

Blisterkartorna är märkta med både Abacavir e Lamivudina EG och Abacavir/Lamivudine EQL.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiva substanser:
ATC-kod: J05AR02
Läkemedel från EQL Pharma Int AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Fass-text saknas.