På grund av tekniskt underhåll kan under eftermiddag, kväll, natt och morgon 3 mars till 4 mars tillfälliga driftstörningar förekomma på Fass. För akuta behov finns Fass för vårdpersonal som app.

FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Abacavir/Lamivudine EQL

(Parallellimporterat)
EQL Pharma Int AB

Filmdragerad tablett 600 mg
(Tillhandahålls ej)

Blisterkartorna är märkta med både Abacavir e Lamivudina EG och Abacavir/Lamivudine EQL.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: J05AR02
Läkemedel från EQL Pharma Int AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Fass-text saknas.