FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Anidulafungin Reig Jofre

Bioglan

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg
(Tillhandahålls ej) (Vit till benvit pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning)

J02AX06 Anidulafungin, övriga antimykotika för systemiskt bruk

Aktiv substans:
ATC-kod: J02AX06
Läkemedel från Bioglan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Fass-text saknas.