FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Abakavir/Lamivudin Ebb

(Parallellimporterat)
Ebb Medical AB

Filmdragerad tablett 600 mg/300 mg

Blisterkartorna är märkta både Abacavir/Lamivudine Sandoz och ABAKAVIR/LAMIVUDIN EBB.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: J05AR02
Läkemedel från Ebb Medical AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Fass-text saknas.