FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Propranolol Accord

(Parallellimporterat)
Orifarm AB

Filmdragerad tablett 40 mg
Avregistreringsdatum: 2021-12-31 (Tillhandahålls ej)

Blisterkartan är märkt både Propranolol HCl Accord och PROPRANOLOL ACCORD.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: C07AA05
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.