FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Natriumoxibat Kalceks

Kalceks

Oral lösning 500 mg/ml

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskilt läkemedel

Aktiv substans:
ATC-kod: N07XX04
Läkemedel från Kalceks omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Fass-text saknas.