FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Propranolol Ebb

(Parallellimporterat)
Ebb Medical AB

Filmdragerad tablett 40 mg
Avregistreringsdatum: 2020-06-04 (Tillhandahålls ej)

Blisterkartorna är märkta både Propranolol Accord och PROPRANOLOL EBB.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: C07AA05
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.