FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Zynteglo

bluebird bio (Netherlands) B.V.

Infusionsvätska, dispersion 1,2 - 20 miljoner celler/ml
Avregistreringsdatum: 2022-04-15 (Tillhandahålls ej)

ATC-kod: B06
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.