FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Baklofen 2care4

(Parallellimporterat)
2care4 ApS

Tablett 10 mg
Avregistreringsdatum: 2023-01-31 (Tillhandahålls ej)

Blisterkartan är märkt både BACLOFEN OCH BAKLOFEN 2CARE4.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: M03BX01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.