FASS logotyp
Kontakt

Amikacin Tillomed

FrostPharma

Injektions-/infusionsvätska, lösning 250 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2024-05-03 (Tillhandahålls ej) (Klar, färglös till ljusgul lösning)

Antibakteriella medel för systemiskt bruk, aminoglykosidantibiotika

Aktiv substans:
ATC-kod: J01GB06
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.