FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fluticasone Elpen

Elpen Pharmaceutical Co. Inc

Inhalationspulver, avdelad dos 250 mikrogram/dos
(Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: R03BA05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Elpen Pharmaceutical Co. Inc omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Fass-text saknas.