FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Brinzolamide Orifarm

(Parallellimporterat)
Orifarm AB

Ögondroppar, suspension 10 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2020-12-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: S01EC04
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.