FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Baklofen Ebb

(Parallellimporterat)
Ebb Medical AB

Injektions-/infusionsvätska, lösning 2 mg/ml

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: M03BX01
Läkemedel från Ebb Medical AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Fass-text saknas.