FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Oleunor Perifer N4E

Demo S.A.

Infusionsvätska, emulsion
(Tillhandahålls ej)

ATC-kod: B05BA10
Läkemedel från Demo S.A. omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Fass-text saknas.