FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Lavelene

Ethypharm SA

Tablett 2,5 mg
Avregistreringsdatum: 2019-08-20 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: L01EG02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.