FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Ceftriaxon Qilu

ELC GROUP s.r.o.

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 2 g
Avregistreringsdatum: 2021-10-26 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: J01DD04
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.