FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Imovax Polio

(Parallellimporterat)
Orifarm AB

Injektionsvätska, suspension
Avregistreringsdatum: 2018-12-31 (Tillhandahålls ej)

Sprutan är märkt på främmande språk.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
ATC-kod: J07BF03
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.