FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Vepesid

(Parallellimporterat)
Orifarm AB

Kapsel, mjuk 50 mg
(Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: L01CB01
Läkemedel från Orifarm AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Fass-text saknas.