FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Ebastin Medreich

INOPHARM LIMITED

Munsönderfallande tablett 10 mg
Avregistreringsdatum: 2020-12-15 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: R06AX22
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.