FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Dymavig

Day Zero ehf

Filmdragerad tablett 20 mg
Avregistreringsdatum: 2020-10-15 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: G04BE08
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.