Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Heracillin

Meda

Filmdragerad tablett 1 g
(Vit, elliptisk, tablett med brytskåra och märkt med A/HA på ena sidan, 9,6 x 21 mm.)

Betalaktamasresistenta penicilliner.

Aktiv substans:
ATC-kod: J01CF05
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Flukloxacillin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av flukloxacillin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att flukloxacillin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Flukloxacillin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Detailed background information


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)


PEC is calculated according to the following formula:

PEC(μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 1,97 μg/L


Where:

A = 13 140,07 kg (total amount API of flucloxacillin sodium (monohydrate) and flucloxacillin magnesium octahydrate in Sweden year 2017, data from IQVIA) (Ref. 1)

R = removal rate = 0% (no data available)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of waste water per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. 2)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. 2)


Ecotoxicological studies

No ecotoxicological data available.


Degradation

No degradation data available.


Bioaccumulation

An experimentally derived Log P of 2,58 (unknown method) (Ref. 3) indicates that flucloxacillin has a low potential for bioaccumulation.


Log Pow < 4 which justifies the phrase “Flucloxacillin has low potential for bioaccumulation”.


Excretion (metabolism)

Elimination of flucloxacillin occurs mainly in the kidneys via tubular secretion and glomerular filtration. Within 6 hours, approximately 50-55% of an orally administered dose is excreted with the urine (Ref. 4).


References:

  1. Data from IQVIA "Consumption assessment in kg for input to environmental classification" – updated 2018 (data 2017)

  2. Guidance on information requirements and Chemical Safety Assessment Chapter R.16: Environmental exposure assessment. Version 3.0, February 2016, https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r16_en.pdf/b9f0f406-ff5f-4315-908e-e5f83115d6af

  3. Sangster (1994), ChemID+, US National Library of Medicin, National Institutes of Health, https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/name/flucloxacilline

  4. Summary of Product Characteristics, SPC, Flukloxacillin Meda, 2018-08-17,https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20041007000062&docType=6&scrollPosition=200