FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Cordarone

(Parallellimporterat)
Ebb Medical AB

Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2019-12-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: C01BD01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.