FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Tecentriq

Roche

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1200 mg
(Klar, färglös till svagt gulaktig vätska)

Antineoplastiska medel, monoklonala antikroppar

Aktiv substans:
ATC-kod: L01XC32
Läkemedel från Roche omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är viktig säkerhetsinformation?
2021-03-25: Viktig säkerhetsinformation
TECENTRIQ® (atezolizumab): Risk för svåra kutana biverkningar (SCARs)
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Atezolizumab

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.