FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Abakavir/Lamivudin Mylan Pharma

Mylan

Filmdragerad tablett 600 mg/300 mg
(Tillhandahålls ej)

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: J05AR02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Mylan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Fass-text saknas.