FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cytarabin Actavis

Teva

Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 mg/ml
(Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: L01BC01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Fass-text saknas.