Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

NINLARO

Takeda Pharma

Kapsel, hård 2,3 mg
(Ljusrosa, storlek 4 hård gelatinkapsel märkt med ”Takeda” på överdelen och ”2.3 mg” på underdelen av höljet med svart färg.)

Cytostatiska/cytotoxiska medel, övriga cytostatiska/cytotoxiska medel.

Aktiv substans:
ATC-kod: L01XX50
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Takeda Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

ixazomib

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av ixazomib kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att ixazomib är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: ixazomib har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk ClassificationPredicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1,5*10-6*A(100-R)

PEC = 6,69 x 10–7 (μg/L)


Where:

A = 0,0045 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA).

R = 0% removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by

volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default)

(Ref. 1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA

default) (Ref. 1)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Data not available


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Risk of environmental impact of ixazomib cannot be excluded, since there is

not sufficient ecotoxicity data available.


Degradation

Data not availableBioaccumulation

Partitioning coefficient:

The shake flask method at pH 6.0 was applied for the determination of the partition coefficient (Pow).

The Pow value of the test substance at 20°C was 2.0 x 102.

Log Pow = 2,3 (Ref. 5)

Since log Pow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation.


References

1. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) Guideline on the

Environmental Risk Assessment of Medicinal Products for Human Use

(EMA/CHMP/SWP/4447/00, June 2006).

2. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), 2011. Questions and

answers on ‘Guideline on the environmental risk assessment of medicinal products for human use’ (EMA/CHMP/SWP/44609/2010, 17 March 2011).

3. Ninlaro EPAR

4. Millennium Pharmaceuticals, Inc. Ixazomib Environmental Risk Assessment (ERA).

Information for Phase I ERA, November 2013 (company data).

5. Lammers I., 2014. Determination of the partition coefficient of Ixazomib. WIL

Research Project 503538. Report MLN NCDS-02018. 11 April 2014 (company data).

6. Orphanet version 4.10.2

7. Millennium memorandum 15 Jan 2014 (company data).