FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Vigantol

(Parallellimporterat)
Orifarm AB

Orala droppar, lösning 20 000 IE/ml
Avregistreringsdatum: 2017-12-11 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: A11CC05
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.