FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Desferal

(Parallellimporterat)
Paranova Läkemedel AB

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: V03AC01
Läkemedel från Paranova Läkemedel AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Fass-text saknas.