FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Abacavir/Lamivudin Mylan

Mylan

Filmdragerad tablett 600 mg/300 mg
(Tillhandahålls ej) (Orange, modifierad kapselformad, bikonvex filmdragerad tablett (20,6 x 9,1 mm), märkt med ”300” på ena sidan och ”600” på den andra.)

Virushämmande medel för systemiskt bruk, virushämmande medel mot hiv-infektioner, kombinationer

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: J05AR02
Läkemedel från Mylan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Stöd för användning