FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Fliveo

Prosonix Limited

Inhalationsspray, suspension 50 mikrogram per puff
Avregistreringsdatum: 2016-12-20 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: R03BA05
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.