FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ofev

Boehringer Ingelheim

Kapsel, mjuk 150 mg
(bruna, ogenomskinliga, avlånga mjuka gelatinkapslar med Boehringer Ingelheims företagssymbol och ”150” tryckt i svart på ena sidan)

Proteinkinashämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: L01EX09
Läkemedel från Boehringer Ingelheim omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bilder och delbarhet

Tablettbilder

Företagets beskrivning av tabletten/kapseln:
bruna, ogenomskinliga, avlånga mjuka gelatinkapslar med Boehringer Ingelheims företagssymbol och ”150” tryckt i svart på ena sidan

Tablett

7,1 x 17,6 mm utan skåra
Märkning 1: 150
Märkning 2:
Delbarhetsinformation:
Sväljes hela med vatten. Får inte krossas. Får inte tuggas.