FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Gablofen

Piramal Critical Care B.V.

Injektions-/infusionsvätska, lösning 1 mg/ml
(Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: M03BX01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Fass-text saknas.