Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Sivextro

MSD

Filmdragerad tablett 200 mg
(Oval (13,8 mm lång och 7,4 mm bred), gul, filmdragerad tablett präglad med ”TZD” på framsidan och ’200’ på baksidan.)

Antibakteriella medel för systemiskt bruk, övriga antibakteriella medel.

Aktiv substans:
ATC-kod: J01XX11
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från MSD omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

tedizolidfosfat

Miljörisk: Användning av tedizolidfosfat har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: tedizolidfosfat är potentiellt persistent.
Bioackumulering: tedizolidfosfat har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Detailed background information


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:


PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0.000018 μg/L


Where:

A = 0.12 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS).

R = 0 % removal rate (worst case assumption)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. I)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies

Blue-green algae (Anabaena flos-aquae) (OECD 201) (Ref. II):

EC50 72 h (growth) = 0.31 mg/L

EC50 72 h (yield) = 0.14 mg/L

NOEC 72 h (growth rate and yield) = 0.063 mg/L


Crustacean, water flea (Daphnia magna) (OECD 211) (Ref. III):

Chronic toxicity

NOEC 21 d (survival and reproduction) = 0.6 mg/L


Fish, fathead minnow (Pimephales promelas) (OECD 210) (Ref. IV):

Chronic toxicity

NOEC 32 d (embryo hatching success and larval survival) = 0.03 mg/L


PNEC = 3 μg/L (30 µg/L / 10 based on the most sensitive chronic NOEC for the fathead minnow and an assessment factor (AF) of 10)Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.000018/3 = 0.000006, i.e. PEC/PNEC ≤ 0.1 which justifies the phrase "Use of tedizolid phosphate has been considered to result in insignificant environmental risk."


Degradation

Biotic degradation

Degradability (OECD 308) (Ref. V):

The biodegradation of [14C]tedizolid was studied for 100 days in two aerobic sediments varying in pH, textural characteristics, organic matter content and microbial content with associated overlying waters. Water/sediment samples from each system were analyzed at 2, 15, 29, 43, 64 and 100 days after dosing.


No evidence of primary or cumulative biodegradation was observed. The half-life of [14C]tedizolid is greater than 100 days.


Justification of chosen degradation phrase:

The DT50 for the total system was >120 d; therefore the phrase “The substance is potentially persistent” is chosen.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient (OECD 117) (Ref. VI):

Log Kow = 1.3 (HPLC)


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Kow < 4 the substance has low potential for bioaccumulation.References

  1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

  2. Dr. U. Noack - Laboratorien, 2012. "BAY 1170438: Alga, Growth Inhibition Test with Anabaena sp (Anabaena flos-aquae), 72 hours," Project No. 120705BL, Germany, 20 December 2012.

  3. Bayer, 2014. "Reproduction study of BAY 1170438 (Tedizolid) in Daphnia magna," Report No. PH-37511, Bayer HealthCare, 13 January 2014.

  4. Bayer, 2013. "Early-Life-Stage-Test Fish with Tedizolid (BAY 1170438)," Report No. PH-37546, Bayer HealthCare, 17 December 2013.

  5. Bayer, 2013. "Aerobic Transformation in an Aquatic Sediment-System with Tedizolid [BAY 1170438 (C14)]," Report No. PH-37547, Bayer HealthCare, 25 November 2013.

  6. Bayer, 2012. "Tedizolid / BAY 1170438 / Physicochemical Report / Determination of the Partition Coefficient (n-Octanol/Water), HPLC Method," No. 12100009, Bayer HealthCare, 09 October 2012.